طبیعت سر سبزخولشکوه خرمکوه عمارلو رودبار گیلان را بهتر بشتاسیم

خولشکوه نام منطقه ای خوش آب و هوا در دل سلسله جبال البرز است که در حریم مراتع روستایی به نام خرمکوه واقع شده است . از لحاظ جغرافیایی و تقسیمات کشوری این منطقه جزء استان گیلان محسوب می شود. آنچه که باعث شهرت این منطقه شده وجود دریاچه ای به همین نام در آن جا است . اقتصاد منطقه بر دامپروری استوار است .

تیر 95
1 پست
بهمن 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
دی 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست