آقای واحدی در داماش و خولشکوه عمارلو

آقای واحدی برای تهیه برنامه مستقیم آبادی به شهرستان رودبار بخش عمارلو روستای داماش رفته و از گل سوسن چلچراغ فیلمبرداری کرده همچنین به منطقه خولشکوه عمارلو رفته و از دریاچه زیبای خولشکوه فیلم تهیه کرده است.

/ 0 نظر / 29 بازدید