# داماش

آقای واحدی در داماش و خولشکوه عمارلو

آقای واحدی برای تهیه برنامه مستقیم آبادی به شهرستان رودبار بخش عمارلو روستای داماش رفته و از گل سوسن چلچراغ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید